Визначення цінностей компанії — це фундамент вашого бізнесу. Вони не лише спрямовуватимуть внутрішні дії, але й стануть критеріями, за якими ваш бренд оцінюватимуть ззовні. Отже, до цього завдання потрібно підходити з усією серйозністю. Водночас створення ідеального переліку цінностей компанії, який би відображав вашу місію, команду та клієнтів, може виявитися нелегкою справою. Але ще складнішим завданням є ефективна реалізація основних бізнес-цінностей.

Саме тому ми створили практичний гід з прикладами цінностей компаній, який допоможе вам визначити власні цінності та обрати правильні стратегії для їхнього ефективного впровадження.

 

Що таке основні цінності компанії

Основні цінності компанії — це фундаментальні принципи, які визначають дії вашої організації, допомагають виділити її з-поміж інших і об’єднують співробітників. Ці цінності — не просто модні слова, які ви використовуєте в маркетингових матеріалах. Вони втілюють індивідуальність вашої організації. Наприклад, якщо серед основних цінностей бізнесу є інновації, це має бути відображено у продуктах, комунікації та, найголовніше, у корпоративній культурі.

 

Чому цінності компанії важливі

Для оцінювання успіху вашої організації недостатньо традиційних показників на кшталт прибутковості, частки ринку чи задоволеності клієнтів. Ці кількісні критерії завжди повинні доповнюватися основними цінностями компанії, які є фундаментом довгострокового успіху будь-якої ефективної організації. Ось кілька аспектів, на які вони впливають:

 • Утримання працівників. Кваліфіковані та професійні працівники завжди мають багато можливостей для працевлаштування. Хоча заробітна плата може бути важливим фактором, саме відповідність основним цінностям компанії часто переконує їх залишитися. Коли співробітник ідентифікує себе з вашими основними цінностями, він, швидше за все, працюватиме краще, буде більш залученим та лояльним.
 • Відносини з клієнтами. Основні цінності часто впливають на те, як ваша компанія взаємодіє зі своєю клієнтською базою. Більшість клієнтів зацікавлені не лише у придбанні продукту, їх також хвилює, що саме представляє компанія. Чітко визначені основні цінності допоможуть вам налагодити міцніший зв’язок зі своєю аудиторією. Якщо вони викликають відгук у ваших клієнтів, ви маєте унікальну торговельну пропозицію, яка виходить за межі ціни та якості.
 • Ефективність роботи. Чітко визначені цінності слугують орієнтиром для прийняття рішень на всіх рівнях компанії. Коли вам потрібно прийняти важливе стратегічне рішення або розв’язати поточну проблему, основні цінності можуть допомогти прискорити й полегшити процес.
 • Зниження ризиків. Ми живемо в часи, коли один невірний крок здатен призвести до незворотної шкоди репутації бренду. Ключові цінності компанії можуть спрямовувати її діяльність та гарантувати, що керівники й працівники завжди діятимуть відповідально та етично.

Хочете дізнатися, як глибокі зв’язки з аудиторією здатні зміцнити ваш бренд? Відкрийте для себе наш докладний гід “Прихильність до бренду: що це таке і як її покращити”.

 

Приклади основних цінностей провідних брендів

1. Доброчесність — Google

Кодекс корпоративної етики Google починається з фрази “Не будь злим” і відображає основну цінність компанії — доброчесність. Вона спрямовує процес прийняття рішень у компанії, особливо в питаннях, пов’язаних із захистом конфіденційності користувачів або етичною розробкою ШІ. Для Google доброчесність — не просто слово, а зобов’язання дотримуватися вищих стандартів ведення бізнесу.

2. Клієнтоорієнтованість — Amazon

Прихильність Amazon до клієнтів документально підтверджена і слугує прикладом для компаній, які прагнуть надавати пріоритет потребам споживачів. Amazon вірить у тезу “починати з клієнта і працювати у зворотному напрямку”, що проявляється в клієнтоорієнтованих ініціативах, таких як політика легкого повернення товарів або персоналізований досвід покупок.

3. Інновації — Apple

Незмінний успіх Apple свідчить про відданість інноваціям — одній з головних цінностей компанії. Роблячи інновації пріоритетом, Apple не просто слідує ринковим тенденціям, а задає їх. Компанія підтримує культуру постійного вдосконалення, залучаючи до роботи найкращі таланти.

Дізнайтеся, як підтримувати єдиний стиль комунікації та імідж компанії на різних платформах: “Цілісність бренду: що це таке і як її досягти”.

7 Core Company Value Examples & Tips on How to Implement Them 2

4. Екологічність — Patagonia

Patagonia ставить сталий розвиток на перше місце у своїй бізнес-моделі. Ця основна цінність є неодмінним елементом того, як компанія розробляє продукцію, вибирає матеріали та взаємодіє зі своєю спільнотою. Узгоджуючи бізнес-практики з принципами екологічної відповідальності, Patagonia вдалося створити не просто бренд, а цілий рух.

5. Спільнота — Nike

Бізнес-цінності бренду Nike обертаються навколо того, щоб дарувати натхнення спортсменам у всьому світі. Ця цінність проявляється в ініціативах по роботі зі спільнотою та взаємодії з історіями клієнтів у соцмережах. Nike дуже ефективно підтримує людей, які поділяють пристрасть до спорту.

6. Гнучкість — Spotify

Адаптивність може бути надзвичайно важливим фактором, і в Spotify це добре розуміють. Оскільки однією з бізнес-цінностей компанії є гнучкість, вона створила робочу культуру, яка підтримує зміни, постійно адаптується до ринкових тенденцій і залишається лідером у дуже конкурентній індустрії. Цей фокус на гнучкість також дозволяє Spotify впроваджувати інновації та відповідати запитам своєї аудиторії.

7. Розширення можливостей — Microsoft

Microsoft прагне надати кожній людині та організації можливість досягти більшого — за допомогою програмного забезпечення для підвищення продуктивності, благодійних ініціатив чи сприяння демократизації технологій. Інвестиції корпорації в цю основну цінність принесли численні переваги як для співробітників, так і для клієнтів.

Хочете стати лідером у своїй галузі? Зрозумійте сильні та слабкі сторони ваших конкурентів за допомогою порад з нашої статті “Що таке конкурентний аналіз і як проводити його професійно”.

 

Критерії, яким мають відповідати основні цінності компанії

 • Автентичність. Насамперед цінності компанії мають бути автентичними. Вони повинні відображати ідентичність вашого бренду, а не просто містити модні слова. Автентичні цінності народжуються зі справжнього розуміння місії та культури організації.
 • Чіткість. Невизначеність шкодить цінностям компанії. Незалежно від того, чи формулюєте ви їх вперше або ж переглядаєте вже наявні, переконайтеся, що вони чіткі й однозначні. Співробітники повинні розуміти, що означає кожна цінність і як вона впливає на їхню роботу.
 • Релевантність. Цінності повинні відповідати проблемам і викликам, з якими стикається ваша компанія. Наприклад, якщо ви працюєте у динамічній галузі, важливою цінністю може бути гнучкість. Якщо ж ваш бізнес побудований на довгострокових відносинах з клієнтами, довіра може бути однією з ключових цінностей вашої компанії.
 • Практичність. Основні бізнес-цінності повинні бути керівними принципами, які впливають на поведінку та прийняття рішень у вашій організації. Якщо цінність не керує діями, вона несправжня. Кожна цінність має бути трансформована у стратегії та практичні дії, які ви можете відстежувати й вимірювати.
 • Інклюзивність. Цінності компанії повинні відображати різноманітність ваших працівників і клієнтів. Вони мають бути привабливими для широкого кола стейкхолдерів і сприяти створенню інклюзивного середовища, в якому кожен відчуває себе повноцінно представленим і шанованим.
 • Гнучкість. Хоча бізнес-цінності мають слугувати постійним орієнтиром, вони також повинні бути достатньо гнучкими, щоб адаптуватися в процесі зростання вашої компанії або зміни ринкових умов. Сталі цінності, які не витримують змін у бізнес-моделях або культурних зрушень, застарівають.
 • Довговічність. Хороші цінності компанії є тривалими; вони не прив’язані до короткострокових цілей або тимчасових ринкових умов. Незалежно від того, чи ви стартап, що прагне швидкого зростання, чи підприємство зі столітньою історією, цінності повинні бути стійкими, щоб залишатися актуальними в довгостроковій перспективі.
 • Узгодженість. Цінності мають бути узгоджені з іншими елементами вашої організаційної стратегії, оскільки невідповідність може створити плутанину та послабити їхній вплив.

Репутація бренду — його найцінніший актив. Дізнайтеся, як впливати на сприйняття вашої компанії, у статті “Управління репутацією: як захистити свій бренд”.

 

Як визначити цінності компанії

1. Використовуйте підхід, орієнтований на співпрацю

Першим кроком у визначенні цінностей вашої компанії є забезпечення спільного підходу до цього процесу. Залучайте якомога більше стейкхолдерів — від керівників до працівників початкового рівня. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати різні точки зору, які можуть збагатити список цінностей компанії. Ефективними способами реалізації цього підходу можуть бути онлайн-опитування, семінари та мозкові штурми.

2. Проаналізуйте свою місію та бачення

Ваша місія та бачення є важливими відправними точками у визначенні цінностей компанії. Поставте собі такі питання:

 • Чого ми намагаємося досягти?
 • Кому ми хочемо продавати?
 • Як ми хочемо, щоб нас сприймали на ринку?

Відповіді на ці питання можуть дати початкове уявлення про те, якими мають бути цінності вашого бізнесу.

3. Вивчіть свою корпоративну культуру

Аналіз вашої корпоративної культури може дати підказки щодо того, якими мають бути основні цінності в бізнесі. Спостерігайте за тим, як ваша команда взаємодіє, розв’язує проблеми та працює. Виявлення спільних моделей поведінки та підходів може допомогти визначити цінності, які поділяє ваша компанія.

4. Оцініть очікування ринку та клієнтів

Внутрішні фактори мають вирішальне значення, але також важливо подумати про те, чого клієнти очікують від вашої компанії або що їм у ній подобається. Використовуйте відгуки клієнтів і дані маркетингових досліджень, щоб визначити цінності, які резонують з вашою цільовою аудиторією.

5. Перевірте цінності за допомогою реальних сценаріїв

Перш ніж остаточно сформувати список цінностей компанії, перевірте їх на основі ваших минулих бізнес-рішень і потенційних майбутніх сценаріїв. Чи приведуть вони вас до бажаних результатів? Якщо вони виявляться неефективними, то, швидше за все, потребують перегляду.

Не впевнені у своєму стилі лідерства або хочете його вдосконалити? Дізнайтеся про особливості різних підходів до управління у нашій статті “Ключові стилі лідерства: як знайти свій шлях до успіху”.

 

Як впроваджувати цінності компанії

1. Узгодження на рівні управління

Одне з найважливіших завдань у впровадженні цінностей вашої компанії — почати з самого верху. Керівництво має не лише підтримувати цінності, а й бути прикладом їхнього втілення у щоденних діях та рішеннях. Якщо керівництво впроваджує цінності, воно створює прецедент для всієї компанії.

2. Залучення працівників

Ознайомте співробітників з вашими основними цінностями ще на етапі адаптації. Переконайтеся, що нові працівники розуміють завдання, які їм доведеться виконувати, а також цінності, якими вони повинні керуватися при виконанні цих завдань. Залучення на ранніх етапах посилює важливість цих принципів. Заохочуйте співробітників бути активними захисниками цінностей вашої компанії, адже це може бути потужним інструментом для їхнього розповсюдження серед ширшої аудиторії, включаючи потенційних працівників та клієнтів.

3. Регулярна комунікація

Часте обговорення основних цінностей допомагає тримати їх у фокусі. Згадуйте про них на зустрічах компанії, в розсилках або у повсякденних розмовах, регулярно повторюючи важливість цих цінностей. Діліться історіями успіху та прикладами втілення цінностей компанії на практиці. Для вимірювання відданості основним цінностям вашої компанії включіть KPI, пов’язані з ними, в систему оцінювання співробітників. Запровадьте систему винагород для відзначення осіб, які є прикладом цінностей. Публічне визнання такої поведінки не лише мотивує, але й слугує прикладом для інших.

4. Налагодження внутрішніх процесів

Ваші внутрішні процеси мають бути побудовані таким чином, щоб відображати цінності компанії. Якщо сталий розвиток є основною цінністю, ви повинні надавати пріоритет екологічно чистим підходам: відновлювані джерела енергії, утилізація відходів або вибір постачальників, які підтримують “зелені” ініціативи. Це гарантує, що стратегії вашої компанії узгоджуються з основними цінностями, демонструючи відповідність між ними та діями.

5. Інтеграція у клієнтський досвід

Ваші цінності мають бути не лише внутрішніми, вони також повинні відображатися у взаємодії з клієнтами. Наприклад, якщо однією з ваших основних цінностей є прозорість, це має проявлятися у чіткому ціноутворенні та відкритому спілкуванні з клієнтами. Коли клієнти бачать, що основні цінності компанії узгоджуються з їхньою взаємодією, це зміцнює довіру та сприяє лояльності до бренду.

Відкрийте для себе останні кольорові тренди та ексклюзивні колекції: “Осінні трендові кольори 2023: ефектні палітри, тематичні колекції та натхнення для дизайну”.

 

Резюме

Основні цінності компанії — це керівні принципи для будь-якої організації, що безпосередньо впливають на її культуру, процес прийняття рішень та сприйняття бренду. Якщо ви ефективно впроваджуєте їх, вони можуть підвищити лояльність як співробітників, так і клієнтів і забезпечити довгостроковий успіх вашої компанії. Скористайтеся порадами з цієї статті, щоб скласти список потужних цінностей компанії.

 

Поширені запитання

Якими мають бути хороші цінності компанії?

Хороші цінності компанії мають правдиво відображати її суть і мету. Вони повинні бути чіткими, практичними та релевантними для внутрішньої культури, ринку й аудиторії. Орієнтуйтеся на такі критерії, як автентичність, гнучкість і довговічність, якщо прагнете сформулювати сильні цінності компанії.

Скільки основних цінностей повинна мати компанія?

Універсальної відповіді на це питання не існує, але загальний діапазон становить від трьох до семи основних цінностей. Невелика кількість або навіть одна основна цінність може допомогти сфокусуватися на ній, тоді як надмірна кількість може послабити вплив і зробити список цінностей компанії важчим для запам’ятовування. Головне — вибрати таку кількість, яка дозволить вам всебічно представити суть компанії, не перевантажуючи при цьому вашу команду та клієнтів.

Який офіційний документ містить цінності та цілі компанії?

Зазвичай документ, який містить цінності та цілі компанії, називається “місія” та “бачення”. Якщо місія окреслює фундаментальну мету та основні цінності компанії, то бачення фокусується на цілях компанії на майбутнє. Ці документи часто є загальнодоступними й використовуються як для прийняття внутрішніх рішень, так і для формування зовнішнього сприйняття бренду.

Чому цінності компанії важливі для працівників?

Цінності компанії відіграють важливу роль у формуванні організаційної культури, яка впливає на задоволеність, залученість та утримання працівників. Вони показують, що вважається бажаною поведінкою в організації і як в ній відбувається прийняття рішень. Цінності також задають напрямок для працівників, підвищуючи їхню залученість та відданість справі. Коли працівники бачать, що їхні особисті цінності збігаються з цінностями компанії, це часто призводить до підвищення задоволеності роботою та лояльності.

 

Інші статті, які можуть вас зацікавити:

Як створити місію компанії: найкращі приклади й безплатні шаблони

Ключові стилі лідерства: як знайти свій шлях до успіху

10 найкращих інструментів для візуалізації даних у 2023 році

Розробка маркетингового плану: ключові кроки, види й поради експертів

 

Start on Depositphotos for FREE. Get 10 downloads! Start Free Trial

Відкрийте для себе найцікавіші статті місяця!