Сталий розвиток став девізом 21-го століття. Оскільки споживачі все більше усвідомлюють екологічний, соціальний та економічний вплив товарів, які вони купують, попит на сталі продукти стрімко зростає. Компанії інвестують в ініціативи зі сталого розвитку, адже розуміють, що вони можуть стимулювати інновації, покращувати репутацію бренду та підвищувати прибутковість у довгостроковій перспективі.

Не дивно, що “Естетика сталості” — у списку креативних трендів 2023 року. Але що саме робить продукт сталим? Як ви можете використовувати сталі підходи у бізнесі й успішно донести цю позицію до своєї аудиторії? Продовжуйте читати, щоб знайти відповіді на ці питання і розкрити потенціал сталого брендингу.

Alternative energy source in the garden

 

Що робить продукт сталим

Говорячи про сталі продукти, ми маємо на увазі речі, які мають мінімальний вплив на довкілля та суспільство на кожному етапі свого життєвого циклу. Йдеться не лише про безпосередній вплив від використання продукту, але і його виробництво, дистрибуцію та утилізацію. Звичайно, не завжди продукти можуть відповідати всім цим критеріям, але кожен крок до більшої сталості важливий. Цей процес вимагає постійних зусиль і невпинного пошуку нових способів зменшити негативний вплив продукції та покращити добробут людей.

Ось ключові характеристики, які роблять продукт сталим:

  • Ресурсоефективність. Сталі продукти виробляються з використанням меншої кількості природних ресурсів. Це стосується як сировини, так і енергії. Вони часто містять перероблені або відновлювані матеріали.
  • Низький вплив на довкілля. Сталі продукти розроблені так, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище. Це може бути використання енергоефективних виробничих процесів, розробка довговічних продуктів або таких, які можна переробляти після використання.
  • Соціальна відповідальність. Мова не лише про довкілля. Важливо враховувати соціальний вплив виробництва сталих продуктів. Йдеться про гарантування справедливої заробітної плати та безпечних умов праці на фабриках, закупівлю матеріалів у місцевих виробників, а також про те, щоб продукт не посилював соціальну нерівність.
  • Сталі ланцюги постачання. По-справжньому сталий продукт потребує сталого ланцюга постачання. Це може бути сертифікація постачальників на відповідність певним екологічним чи соціальним стандартам, зменшення вуглецевого сліду при транспортуванні або мінімізація пакування для зменшення кількості відходів.
  • Прозорість. Прозорість — це те, що зазвичай характеризує сталі продукти. Виробники відкрито говорять про екологічний та соціальний вплив своєї продукції, що дозволяє споживачам робити усвідомлений вибір.

Set of natural and eco friendly skin care products

 

Що таке стала продуктова стратегія

Стала продуктова стратегія має на меті зменшити загальний екологічний слід та негативний соціальний вплив, забезпечуючи при цьому цінність для споживачів. Ось деякі з ключових елементів, які часто включає ця стратегія:

1. Сталий дизайн

Сталий дизайн передбачає розробку продуктів таким чином, щоб мінімізувати їхній вплив на довкілля та підвищити їхню соціальну цінність. Йдеться про використання екологічно чистих або перероблених матеріалів, зменшення енергоспоживання, мінімізацію відходів або дизайн, розрахований на довговічність.

2. Навчання споживачів

Частиною сталої продуктової стратегії є допомога споживачам у тому, щоб вони робили більш сталий вибір. Сюди відноситься поширення інформації про те, як правильно використовувати й утилізувати продукт, а також заохочення сталої поведінки споживачів.

3. Принципи економіки замкненого циклу

Стала продуктова стратегія часто базується на принципах економіки замкненого циклу. Йдеться про цикл безперервного створення цінності. Він передбачає розробку продуктів, які використовуватимуться якомога довше, а потім будуть відновлені, повторно використані чи перероблені, а не просто утилізовані.

Woman with reusable bag full of fresh vegetables

4. Оцінювання та вдосконалення

Сталий розвиток — це шлях, а не пункт призначення. Мова про те, що стала продуктова стратегія повинна включати системи оцінювання та відстеження екологічного та соціального впливу продукції. Ця інформація може бути використана для вдосконалення процесів і звітування перед споживачами та іншими стейкхолдерами.

5. Залучення стейкхолдерів

Щоб стати успішною, стала продуктова стратегія потребує підтримки всіх стейкхолдерів. Йдеться про постійну комунікацію, збирання відгуків і співпрацю для досягнення спільних цілей сталого розвитку.

Plastic free beauty essentials illustrating zero waste concept

 

5 кроків, які дозволять інтегрувати принципи сталого розвитку у ваш бізнес

Крок 1. Пріоритет на зобов’язання

Інтеграція принципів сталого розвитку у ваш бізнес починається із зобов’язань керівництва. Ці зобов’язання мають бути не просто словесними: вони вимагають активної участі та дій. Керівники повинні включити питання сталого розвитку в основну бізнес-стратегію, виділити необхідні ресурси та подавати власний приклад. Таке зобов’язання є потужним сигналом для стейкхолдерів, який свідчить про те, що сталий розвиток є вашим бізнес-пріоритетом.

Крок 2. Оцінювання та бенчмаркінг

Оцініть поточні підходи та визначте цілі сталого розвитку. Цей процес передбачає розуміння екологічного та соціального впливу вашої компанії, а також ваших сильних і слабких сторін у сфері сталого розвитку. Проаналізуйте свою діяльність, ланцюжок постачання, продукти та послуги. Порівняйте з галузевими стандартами або конкурентами, щоб визначити найкращі практики та цільові сфери для вдосконалення.

Крок 3. Стратегія сталого розвитку

Розробіть комплексну стратегію для досягнення визначених цілей. Вона має враховувати всі аспекти вашого бізнесу та узгоджуватися із загальними бізнес-цілями й ідентичністю бренду. Це гарантує, що сталий розвиток стане невіддільною частиною вашого бізнесу. Залучайте різних стейкхолдерів, оскільки їхні ідеї можуть додати цінності та сприяти колективній відповідальності за стратегію.

A reusable bag, a coffee mug and a straw on a beige background

Крок 4. Реалізуйте стратегію

Адаптуйте бізнес-процеси, підходи та культуру для реалізації стратегії. Цей крок передбачає внесення змін до ваших бізнес-процесів, методів роботи й, можливо, навіть корпоративної культури. Впровадженням стратегії слід керувати, як і будь-яким іншим бізнес-проєктом, з чітким розподілом ролей та обов’язків, часовими рамками та регулярним моніторингом прогресу.

Крок 5. Інформуйте про свої ініціативи у сфері сталого розвитку

Інформування про ваші ініціативи у сфері сталого розвитку є необхідним. Щоб зробити свою діяльність більш сталою, потрібно багато зусиль, але не менш важливо розповідати про ці зусилля й досягнення. Ефективна комунікація може не лише покращити імідж вашого бренду, але й сприяти зміцненню довіри та лояльності серед клієнтів, співробітників та інших стейкхолдерів.

 

Резюме

У сучасному світі впровадження принципів сталого розвитку у стратегію вашого бренду є обов’язковим. Це комплексний процес, який починається із зобов’язань керівництва, поширюється на переосмислення бізнес-стратегій та підходів і завершується автентичною комунікацією. Ваш шлях до сталого розвитку може здатися складним, але винагорода варта зусиль. Розвиток сталого бренду може допомогти вам знайти відгук у цільової аудиторії, покращити репутацію та лояльність, а також, звісно, позитивно впливати на нашу планету.

 

Інші статті, які можуть вас зацікавити:

Як розвивати соціально відповідальний бренд: ключові стратегії та інсайти

Непомітне переконання: 7 дієвих стратегій для прихованих маркетингових кампаній

Що таке ностальгійний маркетинг і як ви можете використовувати його для залучення аудиторії

 

Для читачів нашого блогу: зображення всього за $0,80 Придбати зі знижкою

Дайджест блогу Depositphotos