Здається, що штучний інтелект сьогодні буквально всюди. Чи не щодня з’являються гучні заголовки про інновації у розробці ШІ, а також все досконаліші інструменти, покликані докорінно змінити різні сфери, зокрема і бізнес.

Безперечно, ШІ-технології пропонують багато переваг — від автоматизації робочого процесу до економії бюджету, тож не дивно, що на сьогодні 35% міжнародних компаній вже використовують ШІ й близько 50% планують запровадити його в бізнес-активність до кінця 2023 року. Водночас ШІ приховує багато ризиків, про які важливо знати. У цій статті ми розглянемо як можливості, так і небезпеки, пов’язані з використанням інструментів ШІ, насамперед генераторів контенту. Продовжуйте читати, щоб детальніше розібратися в цьому питанні й визначитися, чи варто покладатися на ШІ у своїй бізнес-активності.

Переваги та ризики використання генеративного ШІ для бізнесу

 

Головне про генеративний ШІ

Перш ніж ми розглянемо переваги й ризики, які створюють генеративні інструменти ШІ, важливо зрозуміти природу цього явища. Під генеративним ШІ мається на увазі різновид штучного інтелекту, призначений для продукування контенту. Для цього ШІ “вчиться”: він опрацьовує величезну кількість даних і виявляє закономірності та структури, які дозволяють йому вже самостійно створювати новий контент.

Список того, що генеративний ШІ вміє, досить великий. До його основних можливостей відносяться:

  • створення тексту (ChatGPT, Google Bard);
  • створення і редагування зображень (DALL-E 2, Midjourney);
  • створення і редагування відео (Synthesia, Descript);
  • створення аудіо (Soundful, Amper Music);
  • створення коду (OpenAI Codex, AlphaCode);
  • створення 3D-моделей (Alpha3D, 3DFY.ai);
  • розробка відеоігор (Unity Machine Learning Agents, Charisma).

Враховуючи такий широкий діапазон функцій генеративного ШІ, він виглядає як справжня знахідка для брендів, здатна повністю автоматизувати виробництво контенту і поставити його на потік. За даними опитування від Salesforce, маркетологи найчастіше використовують ШІ для створення базового контенту, генерування текстів і зображень, пошуку ідей та аналізу ринкових даних.

Концепція генеративного контенту

 

Можливості, які ШІ відкриває для бізнесу

1. Економія часу і грошей

Автоматизуючи робочі процеси, які раніше вимагали участі людей, ШІ дозволяє заощадити як час, так і бюджет. Наприклад, ChatGPT-3,5 може створити текст на тисячу слів всього за кілька хвилин, а ChatGPT-4 виконує це завдання лише за кілька секунд. Очевидно, що жодна людина не здатна працювати настільки швидко. Саме завдяки тому, що ШІ бере на себе рутинну роботу, співробітники отримують більше вільного часу для важливіших завдань і пошуку нових можливостей. Оптимізація процесів також дозволяє бізнесу суттєво знизити витрати.

2. Персоналізація контенту

Враховуючи, що ШІ має доступ до величезної кількості даних, він може легко знаходити цінні інсайти про аудиторію, її потреби та інтереси. Йдеться, зокрема, про використання машинного навчання і визначення типу контенту, який знайде відгук в аудиторії. Для цього ШІ аналізує дані на кшталт локації, статі, історії пошуку, активності у соцмережах і застосунках, відгуків тощо. На основі цієї інформації бренди пропонують користувачам контент, який ті хочуть бачити, і, що важливо, у найзручніший момент. Завдяки індивідуальному підходу бізнес має можливість краще залучати клієнтів і завойовувати їхню лояльність, що в перспективі може сприяти збільшенню продажів.

3. Пошук ідей

ШІ здатен допомагати не лише зі створенням контенту, але і з генеруванням ідей. Задавши системі простий набір параметрів, ви можете отримати цікаві думки для статті, проєкту або маркетингової кампанії. Все це завдяки здатності ШІ швидко опрацьовувати і систематизувати величезні обсяги даних. Цілком вірогідно, що він знайде ідеї, які б не прийшли вам у голову. Отже, ШІ також може виконувати роль джерела інсайтів та натхнення.

4. SEO-оптимізація

ШІ докорінно змінює принципи роботи пошукових систем. Сьогодні користувачі отримують більш персоналізовані результати пошуку, засновані на їхній попередній активності, запитах, локації та безлічі інших параметрів. Простіше кажучи, пошуковики все краще розуміють, що потрібно користувачам. Водночас відбуваються і серйозні зміни у SEO-оптимізації. Генеративний ШІ може семантично аналізувати й оптимізувати контент, що сприяє збільшенню органічного трафіку та кращому ранжуванню. Крім цього, ШІ-технології здатні створювати кастомізовані стратегії оптимізації.

5. Ефективніше прийняття рішень

Генеративний ШІ може допомагати бізнесу з прийняттям кращих рішень. Для цього компанії використовують цінні дані, зібрані алгоритмами. Також ШІ здатен прискорити процес дослідження і розробки завдяки моделюванню й генеруванню нових ідей, моделей та прототипів. Алгоритми можуть пропонувати різні стратегії, знаходити незайняті ніші на ринку, а також впорядковувати дослідно-конструкторські процеси. Такий інноваційний підхід дозволяє бізнесу швидше виводити на ринок нові продукти й послуги та отримувати конкурентні переваги.

Концепція штучного інтелекту

 

Проблеми, пов’язані з використанням ШІ-інструментів

1. Безпека і конфіденційність

Однією з найпоширеніших причин для занепокоєння у контексті ШІ є питання безпеки. Як ми вже згадували, для навчання ШІ потрібні дані, але їхній захист залишається під великим питанням. Зокрема, в умовах ChatGPT зазначено, що він може використовувати введену користувачами інформацію для навчання, а значить, існує ризик розповсюдження конфіденційних даних. Нарівні з розвитком технологій та їхньою інтеграцією у бізнес-процеси з’являється все більше способів кіберзлочинності, а ШІ-системи дедалі частіше стають об’єктами хакерських атак. Головною небезпекою у цьому контексті є втрата або крадіжка особистих даних або відомостей про фінансові операції. Це може мати серйозні наслідки для бізнесу як у фінансовому, так і у репутаційному плані.

2. Нормативне регулювання

Оскільки розробка ШІ-технологій є відносно “молодою” сферою, її нормативне регулювання все ще формується і, вочевидь, не встигає за темпами розвитку технологій. За статистикою AI Index від Стенфордського університету, кількість законів, пов’язаних з ШІ, зросла з одного акту у 2016 році до 37, прийнятих у 2022 році. Причому це дослідження охоплювало 127 країн.

Наразі ані Європа, ані США не мають єдиного закону для регулювання ШІ. Водночас його використання може нести ризики для бізнесу саме у правовому полі:

  • відповідальність за шкоду, завдану системами ШІ. Якщо помилка системи призвела до фінансових збитків або шкоди для людей, бізнес може бути притягнутий до відповідальності.
  • суперечки щодо інтелектуальної власності. Наприклад, проблеми можуть виникати через права власності на дані, які використовуються для навчання ШІ.
  • порушення прав людини. Цей пункт пов’язаний з можливим порушенням недоторканності приватного життя ШІ-системами.

3. Авторське право

Одне з головних питань, яке спадає на думку, коли йдеться про ШІ: кому належить право на контент, створений за його допомогою? Людині, яка дала завдання ШІ, чи розробнику системи або, може, самому штучному інтелекту? Однозначної відповіді на це питання не існує. Водночас більшість країн сходяться на тому, що ШІ не може мати авторських прав, і вони можуть належати лише людині.

Показовим у цьому контексті є кейс креаторки Кріс Каштанової. У вересні 2022 року вона повідомила, що її комікс Zarya of the Dawn з ілюстраціями, згенерованими Midjourney, отримав реєстрацію у Бюро з авторських прав США. Але пізніше відомство скасувало своє рішення, акцентуючи на тому, що зображення “не є продуктом людського авторства”, тому не можуть бути захищені. Ця історія доводить, що прав на згенерований контент на сьогодні не існує.

Концепція ШІ

4. Плагіат

Плагіат є одним з головних ризиків, які приховують генератори контенту. Наприклад, згенерований у ChatGPT текст не є повністю унікальним. Якщо використовувати його без жодних змін, є велика ймовірність, що ви поширюватимете копію чужого контенту, тобто, по суті, будете займатися плагіатом, навіть не усвідомлюючи цього.

Генеративний ШІ може використовувати файли, захищені авторським правом, що іноді призводить до юридичних наслідків. Зокрема, у США ілюстраторки подали позов проти Stability AI, оскільки виявили свої твори серед контенту, яким ШІ-інструменти користуються для генерації зображень. І це лише один з низки прикладів порушення авторського права з боку розробників ШІ. У випадку зі згенерованим контентом завжди є ймовірність, що він містить чужу інтелектуальну власність, а його використання робить ваш бренд причетним до порушення закону.

5. Упередженість і дискримінація

ШІ-системи можуть містити помилки та упередження, закладені авторами. Як приклад можна навести вже згаданий ШІ Stable Diffusion. Аналіз виданням Bloomberg понад 5000 згенерованих зображень показав, що алгоритми системи віддають перевагу білим чоловікам, коли необхідно проілюструвати представників високооплачуваних професій. Цей кейс яскраво демонструє, що ШІ-системи, навчені на даних, що містять упередження, також є упередженими. Більш того, вони можуть поширювати дискримінаційні концепції, зокрема сексизм, расизм та ейджизм. Очевидно, що цим пережиткам минулого немає місця у сучасній бізнес-комунікації.

 

Резюме

ШІ-технології можуть бути неймовірно корисними. Зокрема, з їхньою допомогою ви отримуєте можливість автоматизувати роботу, скоротити витрати, налагодити процеси персоналізації контенту, пошуку ідей та SEO-оптимізації. Водночас на фоні кейсів, пов’язаних з розкриттям конфіденційної інформації, відсутності нормативного регулювання та питань щодо порушення авторського права, можна зробити висновок, що штучний інтелект поки залишається індустрією без чітких правил гри. Тож перш ніж інтегрувати інструменти ШІ у свою роботу, ми радимо оцінити як потенційні переваги, так і підводні камені цього рішення.

Інші статті, які можуть вас зацікавити:

Як використання зображень, згенерованих ШІ, може підірвати довіру до бренду

Управління репутацією: як захистити свій бренд

Як штучний інтелект створює музику і змінює креативну індустрію

Які можливості метавсесвіт відкриває для бізнесу: NFT-аукціони та віртуальні магазини

Для читачів нашого блогу: зображення всього за $0,80 Придбати зі знижкою

Дайджест блогу Depositphotos